SVG丨到底谁是四川183之最?

2024-07-10 10:56:31来源:四川在线编辑:郭书琼

县域兴则全省兴

县域强则全省强


               

放眼全国

四川有183个县(市、区)

是县级行政区划最多的省份


               

2023年

四川县域经济

经济总量稳步壮大

经济恢复稳定向好

强县强区培育取得新突破


               

在四川

最东南西北边的县市在哪里?

2023年

四川最会存钱的是谁?

人口最多的是谁?

……


               

到底谁是四川183之最?

你知道几个?

快来测一测

↓↓↓


       

       


       

丨策划丨        

王怀 赖永强 董世梅

丨主创丨        

杨昕 蒋君芳 郭书琼 周桐 

丨校对丨        

刘宇男

    编辑推荐